Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Aktywni 30+

Projekt „Aktywni na rynku pracy 30+” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wartość projektu wynosi: 2 794 066,68 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 654 363,34 PLN 

Projekt zakłada objęciew okresie 01.07.2020r.-31.12.2022r bezpłatnym wsparciem grupy 120 osób bezrobotnych,biernych zawodowo lub pracujących, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy mieszkańców województwa śląskiego powyżej 30 roku życia, w tym posiadających niskie kwalifikacje.

 

 

Zachęcamy do rejestracji poprzez formularz on-line 

REGULAMIN PROJEKTU:DO POBRANIA 

 

DO POBRANIA:

 

Grafik gr 16-  Przedstawiciel handlowy

 

Za udział w szkoleniach otrzymasz  stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. 

 

W ramach projektu każda osoba weźmie udział w cyklu szkoleń:

• Monter suchej zabudowy wnętrz i ociepleń (200 godzin)

• Radzenie sobie ze stresem (15 godzin)
oraz dla  kurs prawa jazdy kat. B 

 

• Kurs ECLD Base

 

• Kurs Przedstawiciela handlowego

 

 

Dodatkowo oferujemy dla wszystkich uczestników kursu:
• Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
• Wsparcie Mentora
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
• Stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach
• Opłacone składki ZUS

oraz dla 20 osób 3-miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym

 

Wymagania:

– wiek: minimum 30 lat

– osoby bez pracy,osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

- osoby pracujący na umowach krótkoterminowych oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których mies.
zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia

– osoby z woj. śląskiego

 

Udział w projekcie mogą wziać również pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO WSL:

- reemigranci
- imigranci
- osoby ubogie pracujące
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
- osoby pracujący na umowach krótkoterminowych oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których mies.
zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia
z wyłączeniem os. odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem os. objętych dozorem
elektronicznym.

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek podczas szkoleń,
  • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
  • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych,
  • zwrot kosztu dojazdu na szkolenia,
  • w przypadku kursu prawo jazdy kat. B – badanie lekarskie,
  • w przypadku stażu – stypendium stażowe oraz ubezpieczenie NNW

 

Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:


tel: 732 765 123 
e-mail: osksilesia@gmail.com
ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice III Piętro Domofon nr. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17