Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Kierowca ciężarówki - zawód na skalę europejską

Kierowca ciężarówki - zawód na skalę europejską

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.450.893,60 zł
Kwota wkładu własnego O.S.K. Silesia: 161.210,40 zł


Projekt zakłada objęcie wsparciem grupy 130 osób dorosłych (minimum 7 kobiet), z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informacje organizacyjne

Przyjmowanie zgłoszeń/rekrutacja do projektu "Kierowca ciężarówki - zawód na skalę europejską"
rozpocznie się 16.08.2017 o godzinie 10.00.

W związku z liczbą otrzymanych zgłoszeń, która przekroczyła trzykrotnie ilość miejsc   przewidzianych w II turze projektu, z dniem 24 sierpnia 2017 rekrutacja do projektu  została zamknięta.


Zgłoszenia do II tury projektu  przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej: formularz on-line

Pobierz regulamin uczestnictwa i rekrutacji do II tury projektu regulamin

Harmongram zajęć z podziałem na grupy

Grupy 1,2 Grupy 3,4
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Grupy 5,6 Grupy 7,8
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Grupy 9,10 Grupy 11,12 Grupa 13
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram

O przyjęciu do projektu zdecyduje spełnienie kryteriów formalnych. Odbiorcami wsparcia będą osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Następnie kandydaci spełniajacy kryteria kwalifikowalności zostaną uszeregowani zgodnie z przyznaną liczbą punktów dodanych za przynależność do danej podgrupy
- kobiety 10 pkt
- osoby bez zatrudnienia 3 pkt
- osoby z terenów wiejskich 3 pkt
- osoby po 50 roku życia 3 pkt
W przypadku równej liczby punktów zadecyduje kolejność zgłoszeń


Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

tel: 537 345 123
e-mail: kierowcatir@osksilesia.com.pl

ul. Mickiewicza 10 40-092 Katowice   III Piętro Domofon nr.33 


Zadania projektu

Celem projektu jest objecie wsparciem grupy 130 osób dorosłych / 21 lat / posiadających prawo jazdy kat B które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Nie musisz po kursie pracować w charakterze kierowcy tira, masz tylko podnieść swoje zawodowe kwalifikacje.

Odbiorcą projektu są osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na obszarze województwa śląskiego.  Chcemy zapobiec dyskryminacji ze względu na płeć -  liczymy więc również na udział w nim Pań.

Projekt Kierowca ciężarówki - zawód na skale europejską zakłada w pełni bezpłatne kompleksowe wsparcie;

 • kurs na prawo jazdy kat C oraz E do C
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kurs języka obcego
 • kurs obsługi systemu CRM I nawigacji GPS
 • badania lekarskie
 • jednokrotne podejście do egzaminu państwowego
 • poczęstunek na zajęciach

 • Uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz z przyczepą oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona
  Każdy z uczestników projektu weźmie udział w kompletnym cyklu: kat. C, kat C do E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona - KWP.
 • Kurs języka angielskiego zawodowego
  Każdemu uczestnikowi projektu zostanie zaproponowane szkolenie językowe na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym, ukierunkowane na język mówiony i praktyczne sytuacje życiowe z naciskiem na wykonywany zawód, tj. kierowcę ułatwiający komunikację w drodze oraz z kontrahentami. Ostateczni odbiorcy wsparcia będą mogli wybrać poziom zaawansowania, który będzie dodatkowo zdiagnozowany wstępnym testem kwalifikującym do odpowiedniej grupy szkoleniowej.
 • Kursy uzupełniające
  Praktycznie każda funkcjonująca na rynku firma transportowa posiada w swoich zasobach oprogramowanie służące do zarządzania zleceniami, kosztami, kierowcami itp. Aby system ten działał sprawnie również osoby pracujące w terenie muszą znać obsługę modułów usprawniających ich pracę. Stąd też potrzeba zorganizowania szkolenia z zakresu obsługi nawigacji GPS oraz systemu CRM. Program kursu przewiduje 24 godz. zajęć teoretycznych

Informacje dodatkowe

Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Jazdy do indywidualnego ustalenia na bieżąco z instruktorem prowadzącym zajęcia. Planujemy 13 grup szkoleniowych po 10 osób w grupie. Pierwsza i druga grupa rozpocznie szkolenie w kwietniu 2017r, kolejne 2 grupy rozpoczną zajęcia w kolejnym miesiącu itd.