Kierowca - zawód na miarę  potrzeb

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3.184.642,01 zł
Kwota wkładu własnego O.S.K. Silesia: 353.849,11 zł


Projekt zakłada objęcie bezpłatnym wsparciem grupy 276 osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt przwiduje wsparcie 132 uczestników w ramach kursu dla przedstawiciela handlowego w tym uzyskanie uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego oraz wsparcie 144 uczestników kompletnym cyklem szkolenia kat C oraz  C do E, kwalifikacja wstępna przyspieszona- KWP.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Informacje organizacyjne

Przyjmowanie zgłoszeń/rekrutacja do projektu

"Kierowca- zawód na miarę  potrzeb

 

II tura rekrutacji do grupy "Kierowca TIRa" została zakończona!

I tura rekrutacji do grupy "Przedstawiciel Handlowy" została zakończona!

Wszystkie osoby zakwalifikowane oraz osoby, które znajdą się na liście rezerwowej do projektu zostaną poinformowane drogą mailową do 2 tygodni od przesłania zgłoszenia 

 


Formularze rejestracji on-line:

Przedstawiciej handlowy

Kierowca TIRa


 

Pobierz regulamin uczestnictwa i rekrutacji dla kursu na przedstawicieli handlowych

Pobierz regulamin uczestnictwa i rekrutacji dla kursu na kierowców TIR

Wstępny harmonogram zajęć 

Formularz zgłoszeniowy do druku - kurs na przedstawicieli handlowych

Formularz zgłoszeniowy do druku - kurs na kierowców TIR


Harmonogram zajęć - przedstawiciel handlowy

Grupa 7,8 Grupa 9 Grupa 10 Grupa 11
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogramHarmonogram zajęć - kierowca TIR

Grupa 5,6 Grupa 7,8 Grupa 9,10 Grupa 11,12
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram


Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

Kierowca TIRa
tel: 537 345 123
e-mail: kierowcatir@osksilesia.com.pl
ul. Mickiewicza 10 40-092 Katowice   III Piętro Domofon nr.33

Przedstawiciel handlowy
tel: 698 676 565
e-mail: przedstawicielhandlowy@osksilesia.com.pl
ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice  III Piętro Domofon nr. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16

Zadania projektu

Celem projektu jest objecie bezpłatnym wsparciem grupy 276 osób dorosłych które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Nie musisz po kursie pracować w charakterze kierowcy tira lub przedstawiciela handlowego, masz tylko podnieść swoje zawodowe kwalifikacje. 

Odbiorcą projektu są osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na obszarze województwa śląskiego.

Projekt Kierowca- zawód na miarę potrzeb zakłada w pełni bezpłatne kompleksowe wsparcie;

Kurs zawodowy dla przedstawicieli handlowych obejmujący:

 • kurs prawa jazdy kat.B
 • badania lekarskie
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem
 • kurs nauki języka angielskiego
 • kurs komputerowy
 • kurs zarządzania czasem
 • kurs obsługi systemu CRM i nawigacji GPS
 • opłacone jednokrotne podejście do egzaminu państwowego
 • poczęstunek na większości zajęć

Kurs dla kierowców samochodów ciężarowych skierowany jest do osób powyżej 21 roku życia i obejmuje:

 • kurs na prawo jazdy kat C oraz E do C
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kurs języka obcego
 • kurs obsługi systemu CRM i nawigacji GPS
 • kurs zarządzania czasem
 • badania lekarskie
 • opłacone jednokrotne podejście do egzaminu państwowego
 • poczęstunek na większości zajęć

Każdy z uczestników ma możliwość dokonania w trakcie szkolenia wyboru certyfikacji dla kursów językowych tj TOEIC lub TOEFL lub LANGUANGUAGE CERT.


 • Kurs prawa jazdy kat.B w ramach przygotowania do pracy przedstawiciela handlowego    Każdy z uczestników dedykowanych do podniesienia kwalifikacji w pracy, jako przedstawiciel handlowy weźmie udział w kompletnym szkoleniu prawa jazdy kat.B obejmującym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych wraz z opłaceniem jednego podejścia do egzaminu państwowego
 • Uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz z przyczepą oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona  Każdy z uczestników projektu weźmie udział w kompletnym cyklu: kat. C, kat C do E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona - KWP.
 • Kurs języka angielskiego zawodowego Każdemu uczestnikowi projektu zostanie zaproponowane szkolenie językowe na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym, ukierunkowane na język mówiony i praktyczne sytuacje życiowe z naciskiem na wykonywany zawód, tj. kierowcę ułatwiający komunikację w drodze oraz z kontrahentami. Ostateczni odbiorcy wsparcia będą mogli wybrać poziom zaawansowania, który będzie dodatkowo zdiagnozowany wstępnym testem kwalifikującym do odpowiedniej grupy szkoleniowej.
 • Kurs komputerowy dla przedstawicieli handlowych 
 • Kursy uzupełniające dla przedstawicieli handlowych Zawód przedstawiciela handlowego w ostatnich latach to najbardziej pożądany zawodem w regionie. Szkolenie zawodowe dla przedstawiciela handlowego trwać będzie 15h i realizowane będzie dla 11 gr. Obecnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi wagi zdolności społecznej w efektywności pracowników i dlatego mogą one przeważyć również na zdobyciu posady. W niemal każdym ogłoszeniu o pracę można znaleźć wśród wymagań względem potencjalnego pracownika umiejętności tj, efektywna komunikacja czy praca pod presją czasu. Kompetencje miękkie okazują się równie ważne co kwalifikacje zawodowe. Szkolenia miękkie cieszą się coraz większą popularnością jako istotny czynnik zwiększający atrakcyjność i konkurencyjność danej osoby na rynku pracy. Niedostateczne kompetencje osobiste rodzą problemy z organizacją pray własnej oraz dobrym nastawieniem do pracy i samopoczuciem. Dlatego coraz więcej osób chce nabyć te umiejętności zapisując się na szkolenia dotyczące zarządzania czasem. Na szkolenia z zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem przewidziano po 15 godzin
 • Kursy uzupełniające dla kierowców samochodów ciężarowych Praktycznie każda funkcjonująca na rynku firma transportowa posiada w swoich zasobach oprogramowanie służące do zarządzania zleceniami, kosztami, kierowcami itp. Aby system ten działał sprawnie również osoby pracujące w terenie muszą znać obsługę modułów usprawniających ich pracę. Stąd też potrzeba zorganizowania szkolenia z zakresu obsługi nawigacji GPS oraz systemu CRM. Program kursu przewiduje 24 godz. zajęć teoretycznych. Dla kierowców ciężarówek ze względu na specyfikę pracy przewidziano szkolenie z zarządzania czasem na które przewidziane jest 15 godzin.

Informacje dodatkowe

Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach popołudniowych i w weekendy. Jazdy do indywidualnego ustalenia na bieżąco z instruktorem prowadzącym zajęcia. Planujemy 11 grup szkoleniowych po 11 osób w grupie. Pierwsza i druga grupa rozpocznie szkolenie we wrześniu 2018r, kolejne 2 grupy rozpoczną zajęcia w kolejnych miesiącach itd.