Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Kierowca - zawód na miarę potrzeb

Formularz zgłoszeniowy dla grupy Kierowca TIRa

II tura rekrutacji do projektu Kierowca zawód na miarę potrzeb (kierowca tira) została zakończona.

Dane podstawowe


Adres zamieszkania

Projekt skierowany jest do osób, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego.


Dane kontaktowe


Informacje dodatkowe


Oświadczam, że nie jestem osobą, która:

  • prowadzi działalność gospodarczą (w tym jednoosobową działalność gospodarczą),
  • jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze,
  • jest wspólnikiem w przedsiębiorstwie (w tym partnerem prowadzącym regularne działania w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego korzyści finansowe).


W związku ze zgłoszeniem się do projektu "Kierowca - zawód na miarę potrzeb " realizowanego w ramach Działania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Silesia Piotr Doniec mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu
  4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Formularz nieaktywny