Kurs Podstawowy Kat. A1

Kurs Podstawowy Kat. A1

Zapisz się na kurs

Kurs Podstawowy Kat. A1

Kategoria A1 jest dostępna od 16-stego roku życia, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów i pozwala prowadzić:

  • motocykle o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  • motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdy określone dla kat. AM

Kurs na prawo jazdy kategorii A1, można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, tj. należy mieć 15 lat, 9 miesięcy i 1 dzień.

Cena kursu: 2200 zł 

Cena obejmuje:

  • 30h wykładów harmonogram zajęć
  • 20h jazd (Romet 125)
  • kurs pierwszej pomocy
  • egzaminy wewnętrzne
  • materiały szkoleniowe 

Badanie lekarskie 200 zł