Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: I. Osoby młody na rynku pracy.
1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.544.942,91 zł
Kwota wkładu własnego: 133.944,37 zł

Projekt zakłada objęcie bezpłatnym wsparciem grupy 156 osób młodych biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych i ma na celu zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

Projekt przewiduje wsparcie 96 uczestników w ramach kursu dla Przedstawiciela handlowego w tym uzyskanie uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego oraz wsparcie 60 uczestników Kierowca Europy TIR kompletnym cyklem szkolenia kat C oraz C do E, kwalifikacja wstępna przyspieszona- KWP.

Wymagania:
– wiek: 18-29 lat
– osoby bez pracy
– osoby z woj. śląskiego

 

REKRUTACJA Przedstawicieli Handlowych- ZAKOŃCZONA

 

REKRUTACJA dla Kierowców TIR ZAKOŃCZONA

 

Z osobami zakwalifikowanymi do projektu będziemy kontaktować się telefonicznie.

 

Harmonogram zajęć - przedstawiciel handlowy

Grupa 11
zajęcia online
Grupa 12
zajęcia online
Grupa 13
zajęcia online
Grupa 14
zajęcia online
Grupa 15
zajęcia online
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram

Harmonogram zajęć - kierowca TIR

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram
Pobierz harmonogram
harmonogram

 

Projekt POWER zakłada w pełni bezpłatne kompleksowe wsparcie!

Kurs zawodowy dla przedstawicieli handlowych obejmujący:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • badania lekarskie
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem
 • kurs Przedstawiciel handlowy
 • kurs Techniki sprzedaży i obsługa klienta
 • Pośrednictwo pracy
 • opłacone jednokrotne podejście do egzaminu państwowego
 • poczęstunek na większości zajęć

Kurs dla kierowców samochodów ciężarowych „Kierowca Europy” skierowany jest do osób powyżej 21 roku życia i obejmuje:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • kurs na prawo jazdy kat C oraz E do C
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kurs Specjalista ds. transportu i logistyki
 • kurs języka obcego – dla chętnych osób
 • badania lekarskie
 • Pośrednictwo pracy
 • opłacone jednokrotne podejście do egzaminu państwowego
 • poczęstunek na większości zajęć

Każdy z uczestników ma możliwość dokonania w trakcie szkolenia wyboru certyfikacji dla kursów językowych tj TOEIC lub TOEFL lub LANGUANGUAGE CERT.

 

Biorąc udział w projekcie:
– zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe,
– zwiększysz możliwość zatrudnienia,
– podniesiesz swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Kurs prawa jazdy kat. B w ramach przygotowania do pracy przedstawiciela handlowego Każdy z uczestników dedykowanych do podniesienia kwalifikacji w pracy, jako przedstawiciel handlowy weźmie udział w kompletnym szkoleniu prawa jazdy kat. B obejmującym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych wraz z opłaceniem jednego podejścia do egzaminu państwowego

Uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz z przyczepą oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona Każdy z uczestników projektu weźmie udział w kompletnym cyklu: kat. C, kat C do E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona - KWP.

Kurs języka angielskiego zawodowego Każdemu uczestnikowi projektu zostanie zaproponowane szkolenie językowe na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Ostateczni odbiorcy wsparcia będą mogli wybrać poziom zaawansowania, który będzie dodatkowo zdiagnozowany wstępnym testem kwalifikującym do odpowiedniej grupy szkoleniowej.

Kursy uzupełniające dla przedstawicieli handlowych Szkolenie zawodowe dla przedstawiciela handlowego trwać będzie 15h. Na szkolenie z radzenia sobie ze stresem przewidziano również 15 godzin.

Informacje dodatkowe

Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w grupach porannych lub popołudniowych. Jazdy do indywidualnego ustalenia na bieżąco z instruktorem prowadzącym zajęcia. Planujemy 8 grup szkoleniowych po 12 osób w grupie. Pierwsza i druga grupa rozpocznie szkolenie wczerwcu 2019, kolejne 2 grupy rozpoczną zajęcia w kolejnych miesiącach itd.

 

Dokumenaty do pobrania

 

Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

Kierowca TIRa
tel: 537 345 123
e-mail: kierowcatir@osksilesia.com.pl
ul. Mickiewicza 10 40-092 Katowice III Piętro Domofon nr.33

Przedstawiciel handlowy
tel: 698 676 565
e-mail: przedstawicielhandlowy@osksilesia.com.pl
ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice III Piętro Domofon nr. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16