MOBILNY INSTRUKTOR SPORTU – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

Bezpłatny kurs

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenia zawodowe osób dorosłych

Projekt przewiduje wsparcie 350 osób w ramach kursu instruktor zajęć fitness, instruktor nauki pływania, trener personalny, instruktor kinezygerontroprofilaktyki oraz prawo jazdy kategorii B.

W ramach projektu będą realizowane DARMOWE szkolenia:
- kurs trenera personalnego
- kurs instruktora fitness
- kurs instruktora nauki pływania
- kurs instruktora kinezygerontroprofilaktyki
- prawo jazdy kategorii B

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

Instruktor pływania tryb weekend

29.02.2020 – 22.03.2020

Instruktor Fitness tryb weekend

18.01.2020 – 09.02.2020

29.02.2020 – 22.03.2020

11.04.2020 – 03.05.2020


Trener personalny weekend

11.01.2020 - 02.02.2020

01.02.2020 – 23.02.2020

22.02.2020 - 15.03.2020

14.03.2020 - 05.04.2020

04.04.2020 – 26.04.2020


Trener personalny Kinezygerontoprofilaktyki (seniora) weekend

18.01.2020 – 02.02.2020

08.02.2020 – 23.02.2020

14.03.2020 – 29.03.2020


Trener personalny dzienny
13.01.2020 – 19.01.2020

 

Dokumenty do pobrania

 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

tel: 796 124 124
ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice III Piętro Domofon nr. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.30