Profil PKK

Nowe zasady zapisów na kursy po 19.01.2013r!!

Zgodnie z obowiązującą od 19.01.2013r nową ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 5.01.2011r. Nr. 30 poz. 151 z późn. zm.) przed rozpoczęciem kursu należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

W tym celu należy udać się do swojego Wydziału Komunikacji, odpowiedniego do miejsca zameldowania, i złożyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania na miejscu lub w naszym ośrodku),
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
  • kolorową fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5cm ( jak do dowodu osobistego),
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia (do pobrania na miejscu lub w naszym ośrodku)

Musicie pamiętać, że czas oczekiwania na numer PKK może wynosić do 2 dni roboczych, dlatego warto dokonać wszelkich formalności odpowiednio wcześniej.. :)