Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Projekty EFS

Projekty EFS realizowane przez OSK Silesia

Lista projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Młodzi mają głos!

Przyjmowanie zgłoszeń/rekrutacja  TRWA !

Projekt zakłada objęcie bezpłatnym wsparciem grupy 156 osób młodych biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych i ma na celu zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

W ramach projektu będą realizowane darmowe szkolenia w grupie Przedstawiciel Handlowy (96 osób)

 • Prawo jazdy kategorii B dla 96 uczestników
 • Radzenia sobie ze stresem 
 • Kurs zawodowy Przedstawiciel handlowy 
 • Obsługa klienta i techniki sprzedaży
 • Szkolenie językowe

W ramach projektu będą realizowane darmowe szkolenia w grupie Kierowca Europy TIR (60 osób)

 • Prawo jazdy kategorii C, C+E dla 96 uczestników
 • Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 • Kurs specjalista ds. transportu i logistyki

Dodatkowo oferujemy dla wszystkich uczestników kursu

 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy lub subsydiowanie zatrudnienie (na umowę o pracę) – zapłacimy Twojemu pracodawcy 3000.00zł miesięcznie przez 3 miesiące!
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Za uczestnictwo w szkoleniach otrzymujesz stypendium szkoleniowe
 • opłacone składki ZUS

 

Przejdź do strony projektu więcej

 


"Dobre zmiany" 

Projekt skierowany dla wszystkich osób zamieszkałych w województwie śląskim zagrożonych zwolnieniem, znajdujących się w okresie wypowiedzenia z przyczyn pracodawcy lub poinformowanych przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia umowy,  oraz dla osób zwolnionych w okresie do 6 miesięcy z przyczyn niezależnych od pracownika.

Przyjmowanie zgłoszeń/rekrutacja  TRWA

Dla uczestników przewidziane jest bezpłatne i kompleksowe :

 • Wsparcie doradcy zawodowego
 • Wsparcie pośrednika pracy 
 • Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
 • Refundację kosztów zatrudnienia
 • Szkolenia zawodowe dla przedstawicieli handlowych wraz z kursem prawa jazdy kat.B  dla 36 uczestników projektu
 • Dla osób 48 uczestników posiadających prawo jazdy B. proponujemy kurs prawa jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Zajęcia z Języka Angielskiego
 • Szkolenie ECDL base
 • Szkolenie z obsługi systemu CRM i nawigacji GPS

 

Przejdź do strony projektu więcej

 


"Kierowca - zawód na miarę potrzeb"

Projekt skierowany dla wszystkich osób zamieszkałych w województwie śląskim. 

Przyjmowanie zgłoszeń/rekrutacja 

II Tura Rekrutacji dla grupy Kierowca TiRa została zakończona

I Tura Rekrutacji dla grupy Przedstawiciel Handlowy została zakończona

Dla osób nieposiadających prawo jazdy kat.B- szkolenie w ramach przygotowania do zawodu Przedstawiciela Handlowego

Bezpłatne i kompleksowe wsparcie, obejmujące:

 • kurs prawa jazdy kat.B
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem
 • kurs obsługi systemu CRM i nawigacji GPS,
 • kurs zarządzania czasem
 • kurs nauki języka obcego,
 • kurs komputerowy dla części uczestników - według wyboru
 • opłacone jednorazowe podejście do egzaminu zewnętrznego 
  dla każdego z w/w kursów,
 • badania lekarskie. 
 • catering na części zajęć

Dla osób posiadających prawo jazdy kat.B i ukończone 21 lat (w momencie przystąpienia do projektu)- szkolenie w ramach przygotowania do zawodu Kierowcy TIRa

Bezpłatne i kompleksowe wsparcie, obejmujące:

 • kurs z zakresu prawa jazdy kategorii C,
 • kurs z zakresu prawa jazdy kategorii C+E,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs obsługi systemu CRM i nawigacji GPS,
 • kurs zarządzania czasem
 • kurs nauki języka obcego,
 • opłacone jednorazowe podejście do egzaminu zewnętrznego 
  dla każdego z w/w kursów,
 • badania lekarskie. 
 • catering na części zajęć

Przejdź do strony projektu więcej

 


Projekty zrealizowane w poprzednich latach

 

Życie zaczyna się po 30-tce!

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo osób powyżej 30 roku życia, w tym posiadających niskie kwalifikacje mieszkańców województwa śląskiego.

Bezpłatne szkolenia i kompleksowe wsparcie, obejmujące:

 • szkolenia ogólnobudowlane
  • murarz-tynkarz
  • monter konstrukcji budowlanych
  • monter suchej zabudowy ścian kartonowo-gipsowych i sufitów
  • monter wod-kan
 • prawo jazdy kat.B 

 

Kierowca ciężarówki - zawód na skalę europejską

Bezpłatne i kompleksowe wsparcie, obejmujące:

 • kurs z zakresu prawa jazdy kategorii C,
 • kurs z zakresu prawa jazdy kategorii C+E,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs obsługi systemu CRM i nawigacji GPS,
 • kurs nauki języka obcego,
 • jednorazowe podejście do egzaminu zewnętrznego
  dla każdego z w/w kursów,
 • badania lekarskie.

 

Poza rolnictwem

 • Kurs prawa jazdy kat .C
 • Kurs CRM + nawigacja
 • Kurs na przewóz rzeczy
 • Coaching i pośrednictwo

 

Twój Rozwój – Twoja szansa

 • Kurs prawa jazdy kat .B + ADTJ
 • Kurs komputerowy
 • Kurs językowa

 

Przedstawiciel przyszłości

 • Kurs prawa jazdy kat. B + ADTJ
 • Kurs wspomagający (GPS, CRM)
 • Kurs językowy

EFS