Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Śląskie+

Projekt Śląskie+ Podnoszenie kompetencji komputerowych i językowych jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji / kompetencji kluczowych u os. pracujących, zamieszkałych w woj. śląskim, poprzez udział w indywidualnie dobranych egzaminach certyfikujących lub certyfikowanych szkol. z j. obcego lub kursach komputerowych potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

  • Zamieszkują obszar województwa śląskiego
  • Pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agenyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-ONLINE

W ramach Projektu zapewniamy:

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

Kursu komputerowego do wyboru:

  • DIGCOMP 
  • Grafika komputerowa PHOTOSHOP
  • Tworzenie stron www
  • Tworzenie aplikacji internetowych
  • Egzamin zewnętrzny wraz z certyfikatem

 

Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:


tel:  698 676 565
e-mail: slaskieplus@gmail.com
ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice III Piętro Domofon nr. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17