Rozkład zajęć teoretycznych na kursie prawa jazdy kategorii "B"

Zajęcia* Temat Zagadnienia Uwagi
0** Spotkanie organizacyjne
 1. Droga do prawa jazdy – uzyskanie PKK.
 2. Badania lekarskie.
 3. Wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy.
 4. Zapoznanie z regulaminem kursu.
Informacja
1 Przepisy o ruchu pojazdów
 1. Wiadomości ogólne.
 2. Kierowca pojazdu.
 3. Pojazdy, uprawnienia posiadacza prawa jazdy ktg. „B”.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy  i posiadacza pojazdu.
Zajęcia teoretyczne
2
 1. Podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym.
 2. Znaki i sygnały drogowe.
 3. Sterowanie ruchem drogowym.
 4. Przepisy ogólne dotyczące  ruchu pojazdów.
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia
3
 1. Prędkość, zachowanie odstępu i hamowanie pojazdów.
 2. Przecinanie się kierunków ruchu i zasady ustalania pierwszeństwa w ruchu drogowym, w tym zasady ruchu na skrzyżowaniach.
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia
4
 1. Zachowanie się w otoczeniu przejść dla pieszych,  na przejazdach kolejowych i torowiskach tramwajowych.
 2. Zasady wykonywania manewrów : zmiany pasa ruchu, skrętu, zawracania, włączania się do ruchu oraz  cofania
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia
5
 1. Zasady wykonywania manewrów wymijania, omijania wyprzedzania  oraz zatrzymania i postoju pojazdów
 2. Poruszanie się na autostradach, drogach ekspresowych                      i na drogach w strefie zamieszkania
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia
6 Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.
 1. Zachowanie się na miejscu  wypadku lub kolizji drogowej.
 2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
 3. Ćwiczenia z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia
7 Ogólne warunki używania pojazdu. Technika kierowania pojazdem.
 1. Warunki techniczne dopuszczenia pojazdu do ruchu.
 2. Przygotowanie pojazdu do jazdy.
 3. Użytkowanie pojazdu – jazda w różnych miejscach i warunkach,  oznaczanie pojazdów uszkodzonych, holowanie.
Zajęcia teoretyczne
8 Budowa pojazdu  i zasady obsługi technicznej. Warunki egzaminu państwowego.
 1. Ogólne wiadomości o budowie pojazdów.
 2. Czynności obsługowe.
 3. Zadania egzaminacyjne i kryteria oceny wykonywania tych zadań.
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia

 

Legenda:
*  -  zajęcia teoretyczne prowadzi instruktor lub wykładowca, za wyjątkiem zajęć 6, które prowadzi ratownik medyczny. Kolejność zajęć na poszczególnych kursach może ulegać zmianom.

** - zajęcia dodatkowe, poza „Programem szkolenia” wymaganym przepisami.