Fundusze Europejskie, śląskie, Unia Europejska

Życie zaczyna się po 30-tce!

Życie zaczyna się po 30-tce!

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. 

Cel główny projektu

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo osób powyżej 30 roku życia, w tym posiadających niskie kwalifikacje mieszkańców województwa śląskiego.Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe także dla kobiet.

Wartość projektu: 1.435.052,16 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.363.299,55 zł

  1. Każdemu uczestnikowi projektu w pierwszej kolejności zapewniamy spotkanie z doradcą zawodowym, który określi jego mocne i słabsze strony oraz dopasuje indywidualną ścieżkę szkolenia w branży budowlanej.

  2. Następnym etapem będzie udział w miesięcznym szkoleniu zawodowym.

    Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma od nas dodatek szkoleniowy w wysokości 1.600 zł brutto (200 godzin szkolenia, po 8 zł brutto/godz.), jak również bezpłatny posiłek.

  3. Po zakończeniu szkolenia 60% uczestników projektu będzie mogło, w zależności od chęci i zapotrzebowania, odbyć 3-miesięczne staże zawodowe w firmach budowlanych.

    Za udział w stażach przewidziane jest wynagrodzenie dla każdej osoby w wysokości 3.840 zł brutto (1.280 zł brutto miesięcznie)

  4. Ponadto 60% osób biorących udział w stażu będzie mogło wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kategorii B, łącznie z opłaconym przez nas badaniem lekarskim, egzaminem państwowym oraz 5 jazdami dodatkowymi. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia na kategorię B otrzyma od nas dodatek szkoleniowy w wysokości 240 zł brutto (za 30 godzin szkolenia) jak również bezpłatny posiłek na zajęciach.

  5. Dla wszystkich uczestników projektu przewidujemy usługę w postaci poradnictwa zawodowego wraz z usługą aktywnego poszukiwania pracy.

  6. Ostatnim etapem oferowanego wsparcia będzie znalezienie przez nas stałego zatrudnienia dla około 45% uczestników szkoleń.

 
Zachęcamy do rejestracji poprzez formularz on-line

Rekrutacja do projektu została zakończona

 

Pobierz regulamin projektu

 

 Harmonogram zajęć Grupa 1

 Harmonogram zajęć Grupa 2

 Harmonogram zajęć Grupa 3

 Harmonogram zajęć Grupa 4

 Harmonogram zajęć Grupa 5

 Harmonogram zajęć Grupa 6

 Harmonogram zajęć Grupa 7

 Harmonogram zajęć Grupa 8

 Harmonogram zajęć Grupa 9

 Harmonogram zajęć Grupa 10

 

 

 

 

 zycie

 

Biuro Projektu - dane kontaktowe

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

tel: 732 765 123, 537 345 123
e-mail: zyciepo30@osksilesia.pl

ul. Mickiewicza 10 40-092 Katowice   III Piętro Domofon nr.33